برچسب : کیا سید

در نمایشگاه خودرو ژنو ؛ جگوار آی پیس خودرو سال شد

در نمایشگاه خودرو ژنو ؛ جگوار آی پیس خودرو سال شد

در یک رقایت نزدیک جگوار آی پیس توانست مقام خودرو سال جهان را کسب کند. بیت ران – امین آزاد: جگوار آی پیس، در یک رقابت بسیار نزدیک با آلپاین آ ۱۱۰،توانست با ۲۵۰ امتیاز خودرو سال اروپا شود. این انتخاب هر ساله بر اساس نظر مطرح ترین خبرنگاران...

ادامه مطلب