خانه برچسب ها کریدور شمال – جنوب

برچسب: کریدور شمال – جنوب

راه آهن خزر به خلیج فارس امسال افتتاح می شود؟

0
راه آهن خزر به خلیج فارس بسیار برای کور اهمیت دارد و می تواند بار زیادی از حمل و نقل را به دوش بکشد....