خانه برچسب ها کامیون_سازی_در_ایران

برچسب: کامیون_سازی_در_ایران

ماک در ایران – قسمت اول

5
ماک در ایران ؛ با دیدن این مستند با تولد تولید خودرو در کشور آشنا می شوید. و همچنین خواهید دید چگونه صنعت خودرو...