خانه برچسب ها کاتالیست_در_اگزوز

برچسب: کاتالیست_در_اگزوز

کاتالیست خودرو چیست و چه نقشی در عملکرد خودرو دارد؟

1
كاتاليست خودرو بخشی از اگزوز خودرو برای کم خطر کردن گازهای سمی حاصل از احتراق سوخت درون سیلندر است. بیت ران - کاتالیست قطعه اي...