خانه برچسب ها وظیفه_کاتالیست_خودرو_چیست؟

برچسب: وظیفه_کاتالیست_خودرو_چیست؟

کاتالیست خودرو چیست و چه نقشی در عملکرد خودرو دارد؟

1
كاتاليست خودرو بخشی از اگزوز خودرو برای کم خطر کردن گازهای سمی حاصل از احتراق سوخت درون سیلندر است. بیت ران - کاتالیست قطعه اي...