خانه برچسب ها نیروی دریایی ارتش

برچسب: نیروی دریایی ارتش

دنا ناوشکن ایرانی نیروی دریایی ارتش، چگونه ساخته شد؟

1
دنا جدید ترین ناوشکن ایرانی در وهله اول به افزایش کمیت و کیفیت ناوگان جنوب و بهبود آمادگی رزمی کمک می کند. در ادامه،...