خانه برچسب ها موسس_سازمان_گسترش_و_نوسازی_صنایع_ایران

برچسب: موسس_سازمان_گسترش_و_نوسازی_صنایع_ایران

رضا نیازمند که پیکان را برای خیامی ها انتخاب کرد از...

5
بیت ران - الهام زهره وند: رضا نیازمند 98 سال پیش متولد شد تا با حضور در وزارت اقتصاد پیش از انقلاب، رسالت سنگین...