خانه برچسب ها مسابقات فرمول وان

برچسب: مسابقات فرمول وان

پیت استاپ چیست؟ نبرد ثانیه ها در فرمول یک

0
در رقابت های فرمول وان کسری از ثانیه هم برای تیم ها حیاتی است. به این منظور باید خودرو در مراحل مختلف سریع آماده...