برچسب : ماشین_های_آمریکایی_در_ایران

عاشق ماشین های آمریکایی ؛ دنده خور کمتر ، شکوه بیشتر و جای فراختر

عاشق ماشین های آمریکایی ؛ دنده خور کمتر ، شکوه بیشتر و جای فراختر

عاشق ماشین های کلاسیک، دوست دار عتیقه، فعال در صنف پوشاک و تحصیل کرده رشته برق. اما از بین همه ” عاشق ماشین های آمریکایی ” بودن را جور دیگری تعریف می کند. بیت ران – شبنم رحمتی: وقتی مشغول بازسازی اولین ماشینم بودم هر چه به این...

ادامه مطلب