خانه برچسب ها قیمت در بازار خودرو

برچسب: قیمت در بازار خودرو

قیمت در بازار خودرو و بررسی تغییرات قیمت در این بازار

1
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، درباره قیمت در بازار خودرو می گوید که افزایش قیمت ها فقط روی کاغذ است. بیت...