خانه برچسب ها قدرت شاهین سایپا

برچسب: قدرت شاهین سایپا

شتاب شاهین سایپا چقدر است؟

14
شتاب صفر تا صد کیلومتر خودرو شاهین سایپا بیش از ۱۳ثانیه ثبت شده است که نشان از تنبل بودن این خودرو دارد. بیت ران -...