برچسب : شام_خودروی_ایرانی_در_سوریه

خودروی ایرانی در سوریه به نام تجاری شام تولید می‌شود

خودروی ایرانی در سوریه به نام تجاری شام تولید می‌شود

وزیر امور اجتماعی و کار سوریه گفت: خودروی ایرانی در سوریه به نام تجاری شام تولید می‌شود. بیت ران – یادداشت تفاهم همکاری بین وزیران کار و امور اجتماعی ایران و سوریه در وزارت کار در تهران به امضای محمد شریعتمداری و ریمه قادری رسید. در حاشیه...

ادامه مطلب