خانه برچسب ها تست ساینا s

برچسب: تست ساینا s

ساینا اس سایپا تست و بررسی شد؛ نرم، تنبل و خوش...

34
ساینا s / ساینا اس سایپا تست و بررسی شد. دومین فیس لیفت تیبا در ظاهر و کابین تغییراتی داشته است. پیشرانه این خودرو...