خانه برچسب ها تجهیزات گازسوز کردن خودرو

برچسب: تجهیزات گازسوز کردن خودرو

رشد 300 درصدی هزینه گازسوز کردن خودرو ها؛ تشکیل بازار سیاه...

0
پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تقاضا برای گازسوز کردن خودرو ها افزایش پیدا کرده است و همین امر سبب افزایش قیمت این...