خانه برچسب ها تایر خودرو فرمول یک

برچسب: تایر خودرو فرمول یک

پیت استاپ چیست؟ نبرد ثانیه ها در فرمول یک

0
در رقابت های فرمول وان کسری از ثانیه هم برای تیم ها حیاتی است. به این منظور باید خودرو در مراحل مختلف سریع آماده...