خانه برچسب ها اولین_شرکت_بنزین_در_ایران

برچسب: اولین_شرکت_بنزین_در_ایران

تاریخ خودرو در ایران ؛ از سلیقه مظفرالدین شاه تا مینیاتوری...

2
تاریخ خودرو در ایران از سفر مظفرالدین شاه به فرنگ آغاز شد. در نتیجه این سفر دو دستگاه رنو که تنها یک دستگاه آن...