مجلس: امیدی به تسویه تعهدات قبلی خودروسازان تا پایان سه ماهه نخست سال 1398 نیست

از دست ندهید

چراغ‌ جلوی خودکار خودرو در ژاپن الزامی شد + مکانیسم چراغ

استفاده از چراغ‌ جلوی خودکار خودرو برای مدل‌های جدید در ژاپن الزامی شده است. بیت ران - چراغ‌ های جلو...

ایمنی پراید چقدر است /همراه فیلم

ابهامات تست پراید اما همان زمان هم چندین سوال باقی ماند؛ آیا این تست در شرایط استاندارد و با سرعت...

خودروهای بدون زاپاس ؛ دلایل خودروسازان و نارضایتی مشتریان

خودروسازان در حال تولید و فروش خودروهای بدون زاپاس هستند. با وجود دلایل این شرکت ها مشتریان همچنان ناراضی...

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رقم زیان انباشته سایپا و ایرانخودرو را اعلام و تاکید کرده است: چندان امیدی به تسویه تعهدات قبلی خودروسازان تا پایان سه ماهه نخست سال 1398 نیست.

بیت ران – بررسی صورت‌های مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۷ نشان می‌دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعه‌سازان از کل خودروسازان حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است. راه‌حل این بحران مطمئناً با لحاظ هر دو طرف عرضه و مصرف، می‌تواند به حل مشکلات صنعت خودرو و در نهایت رسیدن به ثبات در بازار خودرو کمک کند. به این منظور بررسی دقیق بهای تمام شده تولید و درآمد فروش خودروهای داخلی مورد تأکید است.

وضعیت سود و زیان شرکت سایپا و ایران خودرو

اگر چه شرکت ایران خودرو در ابتدای دوره ۹ ماهه نخست سال 1397 سود انباشته حدود 440 میلیارد تومانی داشته اما در انتهای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ با زیان انباشته بیش از ۴ هزار و 600 میلیارد تومانی مواجه شده است. این در حالی است که زیان انباشته شرکت ایران خودرو برای دوره شش ماهه نخست سال 1397 حدود ۲ هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. نکته حائز اهمیت این است که سهم هزینه‌های مالی از زیان خالص این شرکت در دوره مورد بررسی بیش از 40 درصد است.

همچنین وضعیت سود و زیان شرکت سایپا برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ نشان می دهد، این شرکت در ابتدای دوره ۹ ماهه نخست سال 1397 زیان انباشته بیش از یک میلیارد و 100 میلیارد تومانی داشته که در انتهای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ به زیان انباشته بیش از ۶ هزار و 100 میلیارد تومانی رسیده است.

این در حالی است که زیان انباشته شرکت ایران خودرو برای دوره شش ماهه نخست سال 1397 حدود ۲ هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. سهم هزینه‌های مالی از زیان خالص این شرکت نیز همانند شرکت ایران خودرو سهم عمده‌ای از زیان خالص را به خود اختصاص داده است به گونه‌ای که سهم هزینه‌های مالی در دوره مورد بررسی بیش از 32 درصد زیان خالص این شرکت است.

مبالغ فروش بیش از بهای تمام شده

طی چهار سال منتهی به سال 1396 در شرکت ایران خودرو، همواره مبالغ فروش بیش از بهای تمام شده محصولات بوده است اما، مبالغ فروش در شش ماهه نخست سال 1397 ، یک هزار میلیارد تومان کمتر از بهای تمام شده بوده است. این روند در نه ماهه نخست سال 1397 ادامه یافته به گونه‌ای که مبالغ فروش، بیش از دو هزار و 100 میلیارد تومان کمتر از بهای تمام شده بوده است.

طی چهار سال و نیم اخیر مبالغ فروش همیشه بیش از بهای تمام شده بوده است. در نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ مبالغ فروش، بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان کمتر از بهای تمام شده بوده است.

ایران خودرو در سال 1392 چیزی حدود ۷ هزار و 500 میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده، حال آنکه درآمدی نزدیک به ۸ هزار و 500 میلیارد تومان از فروش خودروهای مورد نظر نصیب این شرکت شده است.

در سال 1393 نیز این شرکت 14 هزار و 250 میلیارد تومان صرف تولید محصول کرده و در مقابل، حدود 16 هزار و 750 میلیارد تومان رقم فروش آنها بوده است و به این ترتیب حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود از تفاوت بهای فروش و قیمت تمام شده عاید این شرکت شده است.

همچنین، در سال‌های 1394، 1395 و 1396 به ترتیب حدود یک هزار و 900 میلیارد تومان، دو هزار و 300 میلیارد تومان و یک هزار و 850 میلیارد تومان سود از محل تفاوت قیمت فروش و بهای تمام شده عاید شرکت ایران خودرو شده است. این در حالی است که در ۹ ماه نخست سال 1397، مبلغ بهای تمام شده شرکت ایران خودرو حدود 17 هزار و 300 میلیارد تومان بوده و مبلغ فروش، حدود 15 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

سود نیمسال نخست سایپا

شرکت سایپا هم در سال 1392، بیش از سه هزار و 400 میلیارد تومان بهای تمام شده تولید داشته، حال آنکه مبلغ فروش آنها نزدیک به سه هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. در سال 1393 هم سایپا توانسته بیش از شش هزار و 900 میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال آنکه مبلغ تمام شده تولید این شرکت کمتر از پنج هزار و 800 میلیارد تومان بوده که سودی معادل یک هزار و 100 میلیارد تومان از این محل برای این شرکت به ارمغان آورده است .

همچنین، در سال‌های 1394، 1395 و 1396 به ترتیب حدود یک هزار میلیارد تومان، یک هزار و 900 میلیارد تومان و یک هزار و 400 میلیارد تومان سود از محل تفاوت قیمت فروش و بهای تمام شده عاید شرکت سایپا شده است. این شرکت طی نه ماه ابتدایی سال 1397، بیش از پنج هزار میلیارد تومان صرف تولید محصول کرده و در عوض، پنج هزار و 300 میلیارد تومان از ناحیه فروش آنها درآمد به دست آورده است. که موجب شده سودی حدود 300 میلیارد تومانی در نیمسال نخست سال جاری از این محل به دست آورند.

زیان شرکت سایپا در شش ماهه اول ناشی از محل تولید نبوده است

این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که زیان شرکت سایپا در شش ماهه اول ناشی از محل تولید نبوده است. اما در سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۹۷ زیان شرکت از محل تولید خود را نشان داده به گونه‌ای که حدود 9 هزار میلیارد تومان مبلغ بهای تمام شده بوده است و مبلغ فروش حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که زیان بیش از ۲ هزار و 200 میلیارد تومانی را از این محل نشان می‌دهد.

تعداد تولید و فروش به تفکیک نوع خودرو تولیدی در دو شرکت سایپا و ایران خودرو نشان می‌دهد که تقریباً همه خودروهای تولیدی به فروش رفته و حتی در برخی موارد از ظرفیت تولید مانده از دوره قبل هم به فروش اضافه شده است. همچنین برآورد تولید در سه ماهه پایانی سال 1397 و سه ماهه ابتدایی سال 1398 نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان امیدی به تسویه تعهدات قبلی خودروسازان تا پایان سه ماهه نخست سال 1398 داشت.

مبلغ فروش بیش از بهای تمام شده بوده است

بررسی سود و زیان در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ازای هر خودرو تولیدی بر اساس مبلغ فروش و بهای تمام شده در ۹ ماهه نخست در مقایسه با شش ماهه نخست سال 1397 نشان می‌دهد در شش ماهه ابتدایی سال جاری، شرکت سایپا به جز در خانواده پراید که به ازای هر خودرو بیش از 500 هزار تومان زیان ده بوده است، در بقیه تولیدات مبلغ فروش بیش از بهای تمام شده بوده است.

حتی در خودروی سراتو این اختلاف به بیش از 23 میلیون تومان رسیده است. اما در بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری این روند به کلی تغییر کرده و در تمامی تولیدات به جز برلیانس مبلغ بهای تمام شده بیش از مبلغ فروش است.

مبلغ فروش در شرکت ایران خودرو در شش ماهه ابتدایی سال جاری، تنها در سه خودروی هایما، سوزوکی و دانگ فنگ، بیش از بهای تمام شده بوده و در بقیه تولیدات مبالغ بهای تمام شده بیش از فروش بوده است. در گروه سمند و دنا به ازای هر خودرو به ترتیب بیش از 10 و 8 میلیون تومان مبلغ فروش کمتر از بهای تمام شده بوده است. در گروه پژو این زیان برای هر خودرو به حدود ۳ میلیون و 700 هزار تومان می‌رسد.

در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری میزان اختلاف بهای تمام شده و مبلغ فروش بیشتر شده به گونه‌ای که تفاوت بهای تمام شده با مبلغ فروش در گروه پژو و سمند به ترتیب به 7 میلیون و 300 هزار تومان و 14 میلیون و 700 هزار تومان به ازای هر خودرو رسیده است.

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

آخرین اخبار

نادر فقیه زاده طراحی چه خودرو هایی را بر عهده داشت؟

نادر فقیه زاده مانند بسیاری از طراحان بزرگ و مطرح جهان اکنون برای چینی ها کار می کند. Stefan...

مهمترین پهپادهای جهان را بشناسید

مهمترین پهپادهای جهان را در این گزارش بشناسید و با توانایی های آنها آشنا شوید. مهم ترین پهپادها در کدام کشورها تولید می شوند؟ بیت...

ایران چند فروند تام کت دارد؟ همه آنچه باید...

اف-۱۴ همچنان پیشرفته‌ترین هواپیمای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اما از این تامکت‌ها ارتش ایران چند فروند دارد و آخرین به روزرسانی‌های...

با انواع بال هواپیما آشنا شوید

در این مطلب نگاهی اجمالی به بال‌های هواپیما‌ها و انواع آنها خواهیم داشت. بال هواپیما یکی از اساسی‌ترین بخش سازه آن است و نوع...

قیمت ام وی ام ایکس 22 پرو اعلام شد...

مدیران خودرو به طور رسمی از ایکس 22 پرو رونمایی کرد. در مراسم رونمایی، قیمت ام وی ام ایکس 22 پرو اعلام شد. مشخصات...

پست‌های مرتبط