قیمت کامیون و کشنده

در این صفحه می توانید قیمت کامیون ، قیمت کشنده و قیمت کامیونت ها را بخوانید.

صنعت خودرو در ایران با تولید کامیون ماک توسط اصغر قندچی در ایران کاوه آغاز شد.

با این وجود صنعت خودرو در ایران در زمینه تولید کامیون در جایگاه مناسبی نیست و به همین دلیل نیاز بازار و صنایع به وجود این دسته از وسایل نقلیه بسایر زیاد و مهم است.

از طرفی قیمت خودروهای سنگین و تجاری به دلیل تاثیرگذاری در اقتصادهای خرد و کلان اهمیت بسیار دارد و باید کنترل شود.

در ادامه قیمت کامیون، کشنده و کامیونت ها به تفکیک در جدول می آید.

این قیمت ها ۴ اسفند ماه به روز شده است:

قیمت کشنده

قیمت کامیون

قیمت کامیونت